| English | Deutsch | Espaol

Dos ¨¢lbum

<ACCORDION Fusion>

2011.6.9

College of Contemporary Music at Sichuan Conservatory of Music

Acorde¨®n & Bandone¨®n : Shanshan Liu

Realizar: Lv Yan, Zhang Defeng, Cao Yeyan. Yu Shiqiang, Sun Shiwei, Wang Su, Li Liang, Zhang Ke

Invitado: Mao shu, Murray James Morrison,Li Man

X